SZENNYVIZTARSULAS PORTAL - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA      
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Sajtóközlemény 2013.11.20.
2013.11.22. 12:27

Székesfehérvár, 2013. november 20. Mint ismeretes, összesen 6519 háztartás számára teremtődött meg a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötés lehetősége abban az Európai Uniós környezetvédelmi nagyprojektben, amely Székesfehérvár korábban ellátatlan területeit, valamint Pákozd, Pátka és Seregélyes települések teljes területét érintette. A kivitelezés rendben lezajlott a 2012 októberi határidőre – azonban a munkák több helyen mégis folytatódhattak. Erre az a magyarázat, hogy – mivel sikerült jelentős megtakarítást elérni a kivitelezés során – a tervekben eredetileg szereplő háztartások mellett az- óta elkészült új utcaszakaszok, újabb ingatlanok juthatnak bekötéshez.

 

A kivitelező KSZ 2010 Konzorcium többlet- és pótmunkák nélkül építette meg a szennyvízelvezető rendszert, a kivitelezési szerződéshez képest így nettó 167.765.513.-Ft megtakarítást sikerült elérni. A megtakarítás, valamint a projekt tartalék kerete fedezet nyújtott újabb csatornaszakaszok kiépítésére. Ez, mondhatni, kapóra jött az érintett településeknek, amelyeken – a pályázat előkészítésének időszakában előre nem látható módon – azóta bekövetkezett fejlesztések, utcanyitások újabb igényeket generáltak. A Kedvezményezett Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás ezért kezdeményezte a műszaki tartalom változtatását, mely így – többletköltségek nélkül – további háztartások számára tette lehetővé a rácsatlakozást.

 

A Támogatási Szerződés módosítása után Pákozdon, a már átadott 1329 db ingatlan bekötése után újabb 92 db ingatlan bekötésére nyílik lehetőség. Többek között Pipacsos lakópark 89 lakóegységének szennyvízelvezetése oldódik meg a megtakarítás révén: ahol az eddig már használatba vett lakások szennyvizeit a lakóparkon belül kiépített szennyvízcsatornán keresztül egy központi szennyvíztároló műtárgyban kellett fogadni és onnan szippantó autókkal kell elszállítani a székesfehérvári szennyvíztelepre. Ezt az állapotot szünteti meg a most pótlólag kiépült gerinccsatorna, amelynek a Sport utcával együtt ma történt meg a műszaki átadás-átvétele és üzembe helyezése. Így a múlt évben üzembe helyezett települési szennyvízelvezető rendszerére csatlakoztatja rá a Pipacsos lakópark és a Sport utca hálózatát.

 

A megtakarításból csatornához, illetve bekötési lehetőséghez jut Pátkán 34 db ingatlan a Vargahegyi utcában és az Arany János utcában, ahol az elmúlt néhány évben épültek lakások. Seregélyesen a Béke utcát és a Dinnyési utat érintik a többletfejlesztések és ez által 26 db ingatlan bekötése válik lehetővé.

Az eredeti terven felül elvégzett munkák így összesen Pákozdon 426 méter, Seregélyesen 500 méter gerinccsatornát, Pátkán pedig 469 méter gerinccsatornát és 98 folyóméter nyomóvezetéket jelentenek a megépült 189 kilométernyi vezetéken kívül.

 

Mint emlékezetes, a négy település eredeti pályázatát az Európai Unió Kohéziós Alapja támogatta. A projekttámogatás mértéke 75,49%. Ehhez az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Programja (KEOP) 6,43 milliárd forintos támogatást nyújtott, amelyből 5,47 milliárd forint európai uniós forrás, 0,96 milliárd forint pedig hazai költségvetési támogatás. A fennmaradó 2,14 milliárd forintot a négy önkormányzat önerőként biztosította. A véglegesített költségekről a projektzárás során számolunk be. 

Vissza