Hírek

Pátka településen lakossági fórum
 
2013. december 4-én szerdán 18:00 órakor lakossági fórumot tart Pátka Község Önkormányzata a szennyvízberuházási projekt kivitelezési munkáiról, amelyek többlet műszaki tartalommal befejezésre kerültek a településen. Helyszín: Pátka Művelődési Ház (Vak Bottyán tér 2.) 

 

 

ZÁRÓRENDEZVÉNY ÉS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ - 2013. november 29.

 

A tervezett határidőben, költségkereten belül, többlet műszaki tartalommal sikeresen megvalósult a Székesfehérvár és térsége – Pákozd, Pátka, Seregélyes - szennyvízhálózatának bővítését célzó európai uniós környezetvédelmi nagyprojekt.

 

Ezen alkalomból sajtótájékoztatóval egybekötött zárórendezvényt tartunk, melynek meghívóját letölthetik innen.

 

 

MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL PÁKOZDON


Megoldódott Pákozdon a Pipacsos lakótelep szennyvízelvezetése


A „Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége – Pákozd, Pátka, Seregélyes – szennyvízcsatorna hálózatok bővítése” projektben a kiviteli szerződéshez képest sikerült nettó 167.765.513.-Ft megtakarítást elérni (a kivitelező konzorcium ugyanis többlet- és pótmunkák nélkül építette meg a rendszert). A megtakarítás, valamint a projekt tartalék kerete fedezetet nyújtott újabb csatornaszakaszok kiépítésére, ami további háztartások számára teszi lehetővé a rácsatlakozást.

 A Támogatási Szerződés módosításával elfogadott többlet műszaki tartalomnak köszönhetően – többek között – megoldódott Pákozdon a Pipacsos lakótelep szennyvízelvezetése. A munkálatok befejeződtek. 2013 November 20-án megtörténik a műszaki átadás-átvétel és az üzembe helyezés. Ezzel újabb 92 bekötés valósult meg és így Pákozdon összesen 1421 ingatlan szennyvízelvezetése bekötése biztosított.  

 

pákozd lakossági fórum - összefoglaló - 2012. november 19. 

 

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes) szennyvízcsatorna hálózat bővítése” projekt keretében lakossági fórum volt Pákozdon.

 

Helyszín: Pákozd, Művelődési ház, Színház terem

Létszám: 42 fő, előadók: Takács János polgármester, Hullay Gyula projektmenedzser (Önkormányzati Társulás)

 

A lakossági fórumon Takács János polgármester köszöntötte a jelenlevőket és elmondta, hogyan kezdődött el a szennyvízberuházás és hogyan jutottak el ennek most már szinte a legvégig majd átadja a szót Hullay Gyula projektmenedzsernek, hogy mutassa be a projektet.

 

Hullay Gyula projektmenedzser ismertette a jelenlévők számára a projekt hátterét, életútját, eredményeit és a lakosok mostani tennivalóit. A prezentációban elhangzott, hogy a három településen egyáltalán nem volt csatorna, míg Székesfehérvár egyes részein szintén hiányzott ez a közműellátás. A jelenlevők tájékoztatást kaptak, hogy 148,8 km csatorna épült, 27 szennyvízátemelőt építettek és 6519 új bekötésre nyílt lehetőség. A projekt a környezeti erőforrások védelme mellett a Velencei-tó vízminőségének a javítását is szolgálja, a nitrátosodást gátolja és a Velencei-tó turisztikai vonzerejét is növeli. Hullay Gyula elmondta, hogy 2013 év elejére várható a gépbeszerzés. Felhívta a figyelmet a csatorna rendeltetésszerű használatának fontosságára. 

 

Takács János polgármester mindenkinek megköszönte a türelmet, a projektmenedzsmentnek pedig a zökkenőmentes, professzionális munkát.

 

A lakossági fórum a továbbiakban a jelenlevők kérdéseivel, illetve azok megválaszolásával folytatódott. Tipikus kérdések:

 

A házi átemelők működéséről, költségéről, üzemeltetéséről kértek a jelen levők felvilágosítást. (Válasz: A házi átemelőket ott helyezték el, ahol gravitációsan nem tud kifolyni a szennyvíz. A házi átemelő közműnek számít, de a villamos energia díja a lakókat terheli, a beépített szivattyúk 600-800 W teljesítményűek. A házi átemelőkre két év a garancia, míg a csatornahálózatra 5 év. Az üzemeltető a Fejérvíz Zrt. lesz, tehát a meghibásodásokat felé kell majd jelezni.)

Az összes házi átemelő elkészült-e? (Válasz: Igen)

Mi a bekötési határidő és mennyi lesz a szennyvízdíj? ( Válasz: A Viziközmű törvény azt mondja ki, hogy 1 éven belül kötelező rákötni, de talajterhelési törvény értelmében talajterhelési díjat kell fizetnie annak, aki három hónapon belül nem köt rá. A talajterhelési díj változó, maximum 3000 forint/maz elfogyasztott vízre vetítve. A Fejérvíz Zrt. nem kér kiszállási díjat attól, aki most kezdeményezi a bekötést. A csatornadíj várhatóan 578 forint/m3 lesz a polgármester szerint.)

Műszaki átvétel után lehet rákötni, amiről mindenki írásos kiértesítést kap. Ez megtörtént?

(Válasz: A műszaki átadások megtörténtek, melyet nyomtatott sajtóban, televízióban és rádióban is közzétettünk. Ezen kívül minden érintett háztartás DM levelet kapott a rákötésekről és a projektholnapon is megjelentek a szükséges információk.)

 

Mi történik a kivitelezés során megspórolt összegekkel? (Válasz: Ezeket az összegeket más projektekben fogják felhasználni, amennyiben az érintett településeken nem lesznek pótberuházások.)

Mennyi idő alatt javítják meg a házi átemelőket, ha elromlanak? (Válasz: Az üzemeltető feladata a javíttatás, aki a bejelentés után azonnal intézkedik.)

Az egyik utcában az út önerőből lett megvalósítva, de a csatornázási projekt folyamán lemarták, az aszfalt kupacokat ott hagyták. Ezt mikor javítják ki? (Válasz: A kivitelező és az Önkormányzat képviselői bejárták az úthelyreállításokat, eddig mindent rendben talált, de folyamatosan veszik fel a hibalistát.)

 

 

Seregélyes településen Lakossági Fórum- Összefoglaló 2012. november 20.

 

 

Helyszín: Seregélyes, Művelődési Ház (Széchenyi út 1.)

 

Létszám: 48 fő, előadók: Horváth István polgármester, Hullay Gyula projektmenedzser (Önkormányzati Társulás), Török Tibor fejlesztési főmérnök (Fejérvíz Zrt.)

 

Horváth Sándor polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd Hullay Gyula projektmenedzser tartott prezentációt a csatorna beruházásról. Elmondta, hogy a terveknek megfelelően határidőre befejeződtek a kivitelezési munkák, pótmunka és a tartalékkeret felhasználása nélkül, így mintegy 167 Millió Ft-ot sikerült megtakarítani a költségekből. A projekt 2013-ban zárul le teljes egészében, miután az üzemeltetéshez szükséges néhány gépet – például az átemelő szivattyúkat áramszünet esetén táplálni tudó aggregátorokat – is beszerezték.

 

A beruházás nettó összege: 8,57 Mrd Ft, melynek 75,49%-a (6,43 Mrd Ft) Európai Uniós és Magyar Állami támogatás, 24,51 %-a az Önkormányzati önerő (2,1 Mrd Ft), melyet a települések a területükön megvalósuló beruházás arányában viselnek. Ez Seregélyes esetében nettó 1,7 Mrd Ft, amelyből 1 575 millió Ft a települést érintő kivitelezési költség. Ebből mintegy 51 km vezeték épült, 37,9 km gravitációs csatorna, 13 km nyomóvezeték és 11 db átemelő, amivel 1620 ingatlan rákötése vált lehetségessé.

 

Összefoglalta a fejlesztés legfontosabb előnyeit: a csatornahálózat megvédi a természeti erőforrásokat, kiépülése 20 és fél ezer ember javát szolgálja; a Velencei tó vízminősége javul; az ingatlanok értéke nő, ahogy a település vagyona is. Részletesen ismertette a csatornahasználat szabályait: mit nem szabad a csatornába engedni. Megköszönte a lakosság türelmét, mivel a csatorna mélyen futó közmű, a csatornázás jelentős bontással, felfordulással jár, ami akadályozta a lakókat a közlekedésben. Elmondta: a kivitelezők a feladat nagyságához képest igen gyorsan, mintegy másfél év alatt végeztek a munkákkal.

 

Horváth Sándor polgármester és Törők Tibor a Fejérvíz főmérnöke a konkrét rákötések feltételeivel kapcsolatban adott tájékoztatást. Elhangzott: a Fejérvíz Zrt. ügyfélszolgálatán kell beszerezni a szükséges nyomtatványokat, azokat kitöltve a jegyzőhöz vagy a műszaki előadóhoz bejuttatni a polgármesteri hivatalba, majd záradékolás után visszajuttatni a Fejérvízhez. A Fejérvíz Zrt. a műszaki átadástól számított fél éven belül díjtalanul ellenőrzi és veszi át a rákötést. Fontos, hogy a régi szikkasztón-emésztőn a cső nem haladhat keresztül.

 

A jogszabály szerint a hálózatra a műszaki átadás és üzembehelyezési eljárástól – 2012.október 30.-tól számított 90 napon belül rá kell kötni, különben a tulajdonosnak talajterhelési díjat kell fizetnie. Ez Seregélyesen 1800 Ft ivóvíz-köbméterenként. (Összehasonlítva: a szennyvízdíj a településen ennél jelentősen alacsonyabb összeg, 528 Ft+Áfa/m3). A szennyvízdíj egy részéből a településnek elkülönített számlán tartalékot kell felhalmoznia a későbbi fejlesztésekre, felújításokra.

 

A polgármester jelezte, hogy télen a rákötések problémát jelenthetnek, ezért a kérdést a Képviselőtestület elé terjeszti.

 

Elhangzott: egy éven belül mindenképpen rá kell kötniük a háztartásoknak a rendszerre.

 

Tipikus kérdések, észrevételek hangzottak el:

-          Házi átemelőkre mindenkinek szüksége van-e? (Nem, csak ahol a terepviszonyok indokolják)

-          A szennyvízcsöveket meg lehet-e kedvezményesen vásárolni? (Igen, Fehérváron, a Fejérvíz Zrt telepén.

-          Csak a szabványnak megfelelő a terhelést bíró csövet szabad megvenni, mert az olcsóbb nem teherbíró csövek törnek, nem alkalmasak.

-           Javaslat: mindenképpen konzultáljanak szakemberrel a rákötésről, a szintektől, arról, hogy a cső ne törjön meg derékszögben stb.)

-          Olyan ingatlan rákötése is kötelező-e a hálózatra, amelyben nem laknak? (Egy éven belül mindenkinek rá kell kötnie)

 

 

Pátka településen Lakossági Fórum- Összefoglaló 2012. november 21.

 

 

Helyszín: Pátka, Művelődési Ház (Vak Bottyán tér 2.)

 

Létszám: 44 fő, előadók: Nagy Dániel polgármester, Hullay Gyula projektmenedzser (Önkormányzati Társulás)

 

Nagy Dániel polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd Hullay Gyula projektmenedzser tartott prezentációt a szennyvízcsatorna beruházásról. Elmondta, hogy a terveknek megfelelően határidőre befejeződtek a kivitelezési munkák, pótmunka és a tartalékkeret felhasználása nélkül, így mintegy 167 Mó Ft-ot sikerült megtakarítani a költségekből. A megtakarításból később kimaradt területek, azóta létesült ingatlanok csatornázása válhat lehetségessé. A projekt 2013-ban zárul le teljes egészében, miután az üzemeltetéshez szükséges néhány gépet – például az átemelő szivattyúkat áramszünet esetén táplálni tudó aggregátorokat – is beszerezték.

 

A beruházás nettó összege: 8,57 Mrd Ft, melynek 75,49%-a (6,43 Mrd Ft) Európai Uniós és Magyar Állami támogatás, 24,51 %-a az Önkormányzati önerő (2,1 Mrd Ft), melyet a települések a területükön megvalósuló beruházás arányában viselnek. Pátka esetében a beruházás nettó összege: 702 millió Ft, amelyből 607 millió Ft a települést érintő kivitelezési költség. Ebből mintegy 25 km szennyvízvezeték épült (mintegy 17 km gravitációs csatorna és 8 km nyomóvezeték) és 6 db átemelő, amivel 663 ingatlan rákötése vált lehetségessé. Ezek közül eddig 220 tulajdonos jelezte már rákötési szándékát.

 

Hullay Gyula összefoglalta a fejlesztés legfontosabb előnyeit: a csatornahálózat megvédi a természeti erőforrásokat, kiépülése 20 és fél ezer ember javát szolgálja; a Velencei tó vízminősége javul; az ingatlanok értéke nő, ahogy a település vagyona is. Részletesen ismertette a csatornahasználat szabályait: mit nem szabad a csatornába engedni. Megköszönte a lakosság türelmét, mivel a csatorna mélyen futó közmű, a csatornázás jelentős bontással, felfordulással jár, ami akadályozta a lakókat a közlekedésben. Elmondta: a kivitelezők a feladat nagyságához képest igen gyorsan, körülbelül másfél év alatt végeztek a munkákkal.

A jelenlevők tájékoztatást kaptak a rákötések feltételeiről. Elhangzott: nem feltétlenül szükséges a Fejérvíz Zrt. ügyfélszolgálatán beszerezni a szükséges nyomtatványokat, hanem annak helyi képviselőjénél lehet jelezni az igényeket, nincs szükség tervrajzra sem. Az a személy intézheti a bekötést, akinek a nevén a vízóra van. Az árkot az ingatlanon ki kell emelni, a Fejérvíz Zrt. 2013. június 30-ig díjtalanul veszi át a rákötést. Fontos, hogy a régi szikkasztón-emésztőn a cső nem haladhat keresztül.

 

A jogszabály szerint a hálózatra az elkészültétől (október 30.) számított 90 napon belül rá kell kötni, különben a tulajdonosnak talajterhelési díjat kell fizetnie. Ez Pátkán 1800.- Ft ivóvíz-köbméterenként. (Összehasonlítva: a szennyvízdíj a településen ennél jelentősen alacsonyabb összeg, 528 Ft+Áfa/m3 lesz). A szennyvízdíj egy részéből a településnek elkülönített számlán tartalékot kell felhalmoznia a későbbi fejlesztésekre, felújításokra. A polgármester jelezte, hogy télen a rákötések problémát jelenthetnek, a testület a következő héten tárgyalja a kérdést, a törvény szabta határidőtől nem térhetnek el, de kidolgozzák a szociális kedvezményrendszert azok számára, akiknek gondot jelent önerőből rákötni a hálózatra. Elhangzott: egy éven belül mindenképpen rá kell kötniük a háztartásoknak a rendszerre, és a 90. naptól fizetendő a talajterhelési díj. Célszerű, hogy mindenki még a kemény tél beállása előtt elvégezze a földmunkát, erre az időjárás teljesen alkalmas. A településszerkezet miatt – a község hosszanti kiterjedése nagy – a mielőbbi rákötés még fontosabb, hogy elérje a szennyvíz a megfelelő mennyiséget.

 

Tipikus kérdések, észrevételek:

-          Az önkormányzat állítson össze és tegyen közzé listát azokról a vállalkozókról, akikhez a lakosság fordulhat. (Készül ilyen lista, a lakossághoz az önkormányzat eljuttatja)

-          Áramszünet esetén mi történik az átemelőkkel (Van puffer kapacitásuk?). Az átemelők üzemállapotáról a szennyvíztisztító diszpécsere jelzést kap, és be tud avatkozni és intézkedni tud mobil berendezéssel az ideiglenes áramellátásról(az üzemeltető rendelkezik ilyennel). Ezt a célt szolgálják az aggregátor beszerzések is.

-          Olyan ingatlan rákötése is kötelező-e a hálózatra, amelyben nem laknak? (Egy éven belül mindenkinek rá kell kötnie)

-          A mezőgazdasági vízhasználatot hogyan lehet elkülöníteni, hogy ne kelljen utána csatornadíjat fizetni? (Mellékvízmérőt kell felszereltetni)

-          Mennyi lesz a víz- és csatornadíj és mikortól? (Fejérvíz Zrt helyi képviselőjének közlése alapján bruttó 1165 Ft/m3, a rákötés átvételekor rögzített vízóraállást követően. A díj akár még alacsonyabb is lehet, ha minél hamarabb minél többen rákötnek, hiszen akkor alacsonyabb a fajlagos költség, míg ha vontatottan halad a rákötés, a fajlagos költség magasabb)

-          A csatornafedelekkel és az útsüllyedésekkel, stb. esetlegesen felmerülő problémákat az önkormányzatnak, vagy az üzemeltetőnek kell a kivitelező felé jelezni. A kivitelezőnek ki kell javítania a jelentkező garanciális és szavatossági hibákat.  A kivitelező 60 hónap időtartamra vállalt  garanciális és szavatossági kötelezettséget és ezért nagy összegű biztosítékot kellett letennie, így gond nélkül kikényszeríthetők a garanciális javítások.

-          Egyforma lesz-e az érintett településen a csatornadíj? (A számítási mód igen, a díj összege nem feltétlenül, hiszen eltérő hosszúságú, kapacitású és különböző műszaki paraméterekkel rendelkező vezetékhálózatokról van szó, eltérő amortizációs díjakkal. Az amortizációs díjaknak fedezniük kell a későbbi felújítások költségeit is, hiszen a hálózatok az önkormányzat tulajdonába kerültek, így az önkormányzatnak kell a későbbiekben erről gondoskodnia.)

-          Mi a helyzet, ha az ingatlan telekhatárán fekszik a lakóház és a szomszéd telken keresztül lehet csak vinni a vezetéket? Mindenképpen jogilag tiszta megoldást kell elérni a későbbi viták elkerülése érdekében, pl. szolgalmi megállapodás megkötésével, vagy más műszaki megoldás alkalmazásával.

 

 

 

 

LAKOSSÁGI FÓRUMOK NOVEMBERBEN

 

 

Pákozd községben lakossági fórum:

2012. november 19-én 17:00 órakor Pákozd Község Önkormányzata lakossági fórumot tart a szennyvízberuházásról.Helyszín: Pákozd Művelődési Ház (Budai út 72.)

 

Pátka községben lakossági fórum:

 

2012. november 21-én 17:00 órakor Pátka Község Önkormányzata lakossági fórumot tart a szennyvízberuházásról.Helyszín: Pátka Művelődési Ház (Vak Bottyán tér 2.)

 

Seregélyes községben lakossági fórum:

2012. november 20-án 17: 00 órakor Seregélyes Község Önkormányzata lakossági fórumot tart a szennyvízberuházásról.Helyszín: Seregélyes Művelődési Ház (Széchenyi u.1.)          

 

 

 

 

2012. október 26-i (Székesfehérvár-Börgönd és Pátka), 29-i (Pákozd), 30-i (Seregélyes) műszaki átadások és üzembehelyezések

 

A  2012.október 26-i, 29-i, 30-i műszaki átadások és üzembehelyezések megtörténtek, így megkezdődhetnek a házi bekötések! Az erről szóló tájékoztatókat az alábbiakban olvashatják:

 

Székesfehérvár-Börgönd

Pátka

Pákozd

Seregélyes

 

 

 

Sajtóközlemény

 

Jó ütemben, félpályás lezárásokkal zajlanak az úthelyreállítások a Székesfehérvár és Térsége csatornaprojektben

 

Az építők kérik a lakosság türelmét a kényszerű forgalomkorlátozások miatt

 

2012. május 4., Székesfehérvár Segíti a kedvező időjárás a csatornaépítőket – ezt többek között az érintett négy településen mindenfelé tapasztalható úthelyreállítások miatt szükséges, a közlekedési hírekből nyomon követhető útlezárások, korlátozások is jelzik. A kivitelezők a csatornaszakaszok lefektetését követően, a műszaki átadás és az üzembe helyezés után a felbontott útszakaszokat szerződés szerint helyreállítják.

 

Ez év októberére – ha a további munkálatokat semmi nem hátráltatja - a tervek szerint teljes mértékben megoldódnak Pákozd, Pátka és Seregélyes szennyvízgondjai, és Székesfehérvár csatornázottsága is száz százalékossá válik. Az Európai Unió által is támogatott fejlesztési projektben a 2011 december végén megtörtént első rész-műszaki átadást és üzembe helyezés óta több utcában – Kisfaludon, Öreghegyen – elkészültek és bekötésre alkalmassá váltak a csatornahálózat egyes részei.

 

A csatornaépítés befejező szakasza a kényszerű bontások utáni úthelyreállítás. A múlt év tavaszán megkezdett csőfektetési munkák során felbontott útburkolatokat az állami közúthálózatot kezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt. és az önkormányzati utakért felelős Közlekedési Iroda előírásai szerint kell helyreállítaniuk a kivitelezőknek, a főútvonalakon és a mellékutcákban egyaránt.

 

Erre ott kerülhet sor, ahol a lefektetett csatorna minőségellenőrzése – víztartási próbák, kamerás ellenőrzés és tömörségvizsgálatok – megtörténtek. Az előírások nemcsak a burkolat-helyreállítás módjára térnek ki, hanem arra is, hogy mikor végezhetők a munkák. A helyreállítás minőségét a hatóságok szigorúan ellenőrzik. A kivitelezőnek egyébként úgy kell ütemeznie az utakon zajló munkákat, hogy – amennyire csak lehetséges – a lehető legkevesebb fennakadást okozza a közlekedésben. Ezt persze nem könnyű megvalósítani, hiszen több főútvonalon szakaszos félpályás forgalomkorlátozásra kerül sor – mint például ezekben a napokban Székesfehérváron a Fiskális úton; Öreghegyen, Pákozdon a Budai úton, Seregélyesen a 62. sz. főúton. Az építők kérik a közlekedők és az ott lakók türelmét és megértését.

 

Fontos tudni, hogy a csatornázást követő úthelyreállítás nem jelenti új útpálya építését. A csatornaprogram pénzügyi kerete a helyreállítások költségeit tartalmazza, az alapelv az, hogy a csatornázás után az érintett útnak legalább olyan állapotba kell kerülnie, amilyenben a felbontás előtt volt. Ezt az útépítők a legtöbb helyen az európai uniós előírásoknak megfelelő, ún. sávos-vállas úthelyreállítással érik el, ami alapvetően a felbontás szélességére terjed ki.

 

A burkolatok rendbetétele egyébként nem kis feladatot ró a kivitelezőkre: a bővítés összesen 148,8 km gravitációs csatornát jelent. A projekt kivitelezésén dolgozó, a munkát közbeszerzéssel elnyert KSZ 2010 Konzorciumnak – amelynek tagjai a KÖZGÉP Zrt. és a Szabadics Zrt. – emellett összesen még 41 kilométernyi nyomóvezetéket is le kell fektetnie a projekt során – ebből könnyen következtetni lehet a helyreállítandó útszakaszok hosszára.

 

 

 

 

 

 

 

Közérdekű közlemény

 

Az elmúlt időszakban a Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes) Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítés Önkormányzati Társulás, valamint a projekt kivitelezője, a KSZ 2010 Konzorcium jelzéseket kapott Székesfehérvárról, a Fiskális útról, hogy egyesek visszaélnek a lakosok jóhiszeműségével. A kivitelezőre hivatkozva, a KSZ 2010 Konzorcium nevét felhasználva házi átemelők telepítését és csatorna bekötéseket ígérve pénzt kérnek a lakóktól, és a beígért munkát nem végzik el.

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, hogy:

 

·      amennyiben az ingatlan szennyvízcsatlakozása a gerincvezetékre a tervek értelmében házi átemelővel oldható meg, úgy az ingatlanon belül a házi átemelő elhelyezését és beüzemelését, a csatlakozó szennyvíz nyomóvezeték lefektetését, a házi bekötés tisztító idomának kiépítését, valamint a kivitelezés utáni eredeti állapot helyreállítását a kivitelező KSZ 2010 Konzorcium a szerződéséből adódóan a lakosság felé térítés nélkül végzi el.

 

·         amennyiben az ingatlan szennyvízcsatlakozása a gerincvezetékre a tervek értelmében gravitációs módon történik, úgy a telekhatáron 1 m-en belüli házi tisztító idom kiépítését, a közterületi járda, kapubejáró, zöldterület eredeti állapotban történő helyreállítását a kivitelező KSZ 2010 Konzorcium a szerződéséből adódóan a lakosság felé térítés nélkül végzi el.

 

Ezért kérjük, hogy amennyiben a fent felsorolt munkák elvégzéséért bárki pénzt akarna kérni Önöktől, utasítsák vissza. Emellett javasoljuk, hogy az illető ellen tegyenek rendőrségi feljelentést.

 

 

 

Hullay Gyula projektmenedzser                                 Dancsó Csaba felelős műszaki vezető

 

Székesfehérvár MJV és térsége                                            KSZ 2010 Konzorcium

(Pátka, Pákozd, Seregélyes)

Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítés

Önkormányzati Társulás

 
Székesfehérvár-Öreghegy-Kisfalud település részen Lakossági Fórum- Összefoglaló
 

Meghívott vendégek: dr. Cser-Palkovics András polgármester, Nagy Zsolt irodavezető, Polgármesteri Hivatal Közlekedési Iroda, Hullay Gyula projektmenedzser, Székesfehérvár Város és térsége szennyvízcsatorna hálózat bővítési Önkormányzati Társulás.

 

A résztvevők a csatornaprojekt aktuális haladásáról nyomtatott tájékoztatót kaptak.

 

Körülbelül egy éve volt itt lakossági fórum, akkor a szennyvízcsatornázás megvalósítási feltételeiről volt szó, most azonban eljött a „nagy” nap, hiszen március 20-án, a fórum napján Kisfaludon és Öreghegy egyes területein rész-műszaki átadás, illetve üzembe helyezési eljárás történt. A projekt kivitelezésén fővállalkozóként a KSZ 2010 Konzorcium dolgozik, amelynek tagjai a KÖZGÉP Zrt. és a Szabadics Zrt, 10% feletti alvállalkozó a székesfehérvári székhelyű DUVIÉP 2000 Kft.

 

A mostani műszaki átadás és üzembe helyezési eljárás után Kisfalud teljes területén mintegy 260, Öreghegy egyes utcáival együtt összesen 660 ingatlan tulajdonosa kezdheti majd meg az előkészületeket a rákötésre, miután megkapta az erre vonatkozó írásos értesítést. A bekötési csonk ingatlanon belül 1 m-re beépítésre került. A helyi lakosok a postaládájukba értesítőt fognak kapni, amelyben szerepelnek a bekötés feltételei.

Az üzembe helyezés sikeréhez szükség volt a Kisfaludi ún. K1 átemelő átadására is, amely 680 m3/nap kapacitásával a teljes Kisfaludi és a Pákozdi szennyvízmennyiséget képes szállítani.

 

Az EU támogatás feltétele egyébként egy teljesítendő rákötési arány, ez 2013-ra 90%-os.

Az EU támogatás feltétele a környezet megóvása, a beruházás eredményeképpen javul a Velencei-tó és a felszín alatti vizek minősége.

 

A kivitelezés végső határideje 2012. október 30., mostanra 127 kilométernyi csatorna készült el, ezzel 4940 házi bekötés lehetősége lett kialakítva. 6744 bekötést rövid idő alatt nem lehet generálni, ezért vannak rész-műszaki átadások. A következő rész-műszaki átadás valószínűleg Csalán lesz. Kisfalud szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését követően a sávos úthelyreállítás megtörtént. Öreghegyen nincs még meg a végleges úthelyreállítás, a mostani ideiglenes, június 30-ig fog sor kerülni a végleges helyreállításra.

 

Jellemző kérdések és rövid válaszok:

 

1, Csonkra lehet-e fém fedőlapot kérni? (Vörösmarty u. 3., 51.)

Öntöttvas fedlap kerül a csonkra, ha a kapubejáróba esik a bekötőcsonk. Ez a projekt keretein belül megoldható.

 

2, Vörösmarty utcában miért nincs megoldva a csapadékelvezetés?

A csapadékvíz-elvezetés nem tartozik a csatornaprogramhoz, az önkormányzati feladat.

 

3, A Presszónál lévő gyalogút is megsérült, mikor lesz megjavítva?

Április 30-ig, illetve kerékpárút, gyalogút javítása.

 

4. Az út le van szakadva egyes utcákban. Mikorra lesz rendesen helyre állítva?

Malomhegyi út javítása is el lesz végezve, addig zúzalékkal ideiglenesen van helyreállítva, de ez is meg lesz oldva április 30-ig.

 


Székesfehérvár-Börgönd település részen Lakossági Fórum
 
2012. március 21-én szerdán 18:00 órakor lakossági fórumot tart 
dr. Dienesné Fluck Györgyi , a 14. számú választókörzet képviselője .

A fórum meghívott vendégei: 
Hullay Gyula projektmenedzser
Nagy Zsolt - Közlekedési Iroda

Helyszín: Székesfehérvár-Börgönd   

 
Székesfehérvár-Öreghegy-Kisfalud település részen Lakossági Fórum
 
2012. március 20-án kedden 18:00 órakor lakossági fórumot tart Horváth Miklós Csaba, Öreghegy-Kisfalud Önkormányzati képviselője.

A fórum meghívott vendégei: 
Dr. Cser-Palkovics András polgármester
Hullay Gyula projektmenedzser
Nagy Zsolt - Közlekedési Iroda

Helyszín: Székesfehérvár-Kisfalud Közösségi Ház, Könyves Kálmán utca  

 

 

Lakossági fórum a székesfehérvári Zentai úti általános iskolában

 

A 2012. március 6-án 18 órától tartott lakossági fórum házigazdája dr. Dienesné Fluck Györgyi, a 14. számú választókörzet képviselője volt. A napirenden szerepeltek a közbiztonságot érintő kérdések, a közösségi közlekedés, valamint a Székesfehérvárt és környékét érintő csatornaprojekt. A fórum meghívott vendége volt Hullay Gyula, a Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás projektmenedzsere.

 

A fórumon, ahol valamennyi témában lehetőség volt lakossági kérdések és észrevételek megfogalmazására, mintegy 60 érdeklődő vett részt, akik a helyszínen a csatornaprojekt aktuális haladásáról részletes nyomtatott információkat kaptak.

 
Székesfehérvár település részen Lakossági Fórum
 
2012. március 06-án kedden 18:00 órakor lakossági fórumot tart dr. Dienesné Fluck Györgyi 14. számú választókörzet Képviselője.
 
Téma: Közösségi közlekedés és Szennyvízelvezetési kérdések és problémák megbeszélése   
 
A fórum meghívott vendégei:
Hullay Gyula projektmenedzser - Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 
Nagy Zsolt - Közlekedési Iroda
 
Helyszín: Székesfehérvár - Zentai úti Általános Iskola 

 

 

 

Székesfehérvár-Öreghegy lakossági fórum - 2012. február 21. összefoglaló

 

 

Lakossági fórumot tartottak Székesfehérváron az Öreghegyi Művelődési Házban február 21-én este, kb. 100 fő részvételével „Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes) szennyvízcsatorna hálózat bővítése” valamint a közösségi közlekedés fejlesztése témakörében.

Östör Annamária képviselő köszöntötte a jelenlévőket, majd dr. Cser-Palkovics András polgármester ismertette a településrészt is érintő aktualitásokat. Tájékoztatást adott az előző héten elfogadott költségvetésről, és kiemelte: a város költségvetése minden szükséges erőforrást biztosít a szennyvízprojekt befejezéséhez. Ezzel összefüggésben prioritást élvez az utak helyreállítása, a Fiskális úton lévő rendelő felújítása, valamint a közösségi közlekedés megteremtése.

Dr. Cser-Palkovics András után Hullay Gyula projektmenedzser ismertette a csatornahálózat bővítési munkálatainak jelenlegi állását, jelentősebb lépéseit, valamint az Öreghegyet érintő kivitelezési munkákat. (Ezzel kapcsolatban a jelenlevők nyomtatott tájékoztatót is kaptak)

Az elhangzottak szerint a csatornaépítési munkálatok az ütemtervnek megfelelően haladnak, a csatorna majdnem 70 százalékát már lefektették, ez a készültségi fok kedvezőbb a tervezettnél, így várhatóan a kitűzött időpontra, 2012. október 31-re elkészül a teljes rendszer. A projektmenedzser elmondta, a munkák során mintegy 190 kilométernyi csatornahálózat és 26 szennyvízátemelő épül meg. A projektmenedzser tájékoztatása alapján márciustól folytatódnak a rész-üzembehelyezések, március közepére Kisfaludon kiépül a teljes rendszer,  ezzel együtt megtörténik a Budai úton és Nagyszombati úton a 3-61-0F gerinccsatorna üzembe helyezése, ami a következő jelentős lépés. Május elején Csala és Pákozd egy részének üzembe helyezése is megtörténik.

A projektmenedzser ismertette, hogy a fejlesztés összköltsége 8,57 milliárd forint, amiből 75%-ot az Európai Unió valamint a Magyar Állam biztosít, a fennmaradó részt az érintett önkormányzatok fedezik. A pénzügyi kifizetés aránya eddig 35%-os, ezért ez a kérdés 2012-ben különösen fontos lesz.

A fórumon szó esett továbbá az üzembe helyezések, és a bekötések kérdéséről is. Hullay Gyula elmondta: az üzembe helyezéshez szükséges, hogy rendelkezésre álljon egy szennyvíz-befogadó, valamint minden más üzemeltetési feltétel biztosítása. Az első rákötésre alkalmas területet december 20-án sikerült átadni – ezt követik majd szakaszosan a többiek. Arról, hogy melyik utcában mikortól lehet a bekötéseket kezdeményezni, minden esetben írásbeli értesítést kapnak az érintett ingatlantulajdonosok. Ez után kell a tulajdonosnak bejelentenie az új bekötés létesítésére vonatkozó megrendelést a Fejérvíz Zrt.-nél. A rákötéshez külön rákötési tervre ugyan nincs szükség, viszont a rákötés csak a Fejérvíz képviselőjének jelenlétében történhet meg; az engedély nélküli, idő előtti rákötések szabálytalannak minősülnek

A fórumon felszólalt még Horváth Miklós Csaba képviselő, Bozai István városgondnok és Nagy Zsolt, aki a közösségi közlekedés fontosságáról és a helyi közlekedés átalakulásának terveiről beszélt.

A lakossági fórumon felmerülő kérdések egy része ezzel volt kapcsolatos, más részük pedig a szennyvízprojektre irányult. A projektmenedzser az egyes háztartásokat érintő, csatornázással kapcsolatos egyedi kérdésekre is személyre szóló választ ígért a kérdezőknek. Tipikus kérdések voltak az alábbiak:

 

Mikor van szükség házi beemelőkre? Ez kinek a költsége? (késmárki utcai lakos)

Hullay Gyula válaszában elmondta, hogy ahol gravitációs úton nem lehet bekötni, ott házi beemelőre lesz szükség. Ezek anyagi vonzata nem az ingatlantulajdonost terheli, ez a közmű része. Azonban a villamos energia biztosítása az üzemeltetéshez a lakó költsége.

 

Ahol már megépült a főcsatorna, miért nem lehet még rákötni?

A rákötések csak az üzembe helyezést követő írásbeli értesítés után, az abban foglaltak – és a fórumon is elhangzottak – szerint történhetnek meg.

 

A csatorna lefektetését követő úthelyreállítást illetve a csatornafedelek szintezését érintő észrevételek

Az érintett területeken a munkákat még nem vették át a kivitelezőtől, az átvétel szigorú műszaki feltételek szerint fog történni. A téli időjárás, hóolvadás megmutatta, hogy az ősszel elvégzett ideiglenes úthelyreállítások minősége hol igényel javítást, újraburkolást. 

 

 

Munkák folytatása

 

Az időjárás kedvező alakulása lehetővé teszi 2012. február 21-től a munkák folytatását, melyekről a Munkavégzések ütemezése címszó alatt a Munkavégzési helyszínek előrejelzése fülön tájékozódhat.

 
 
Munkák szüneteltetése
 
2012. február 1-jétől az időjárás miatt a munkálatok szünetelnek!
A munkák folytatásáról az időjárás függvényében a későbbiekben értesítéstést adunk. 
 
Székesfehérvár-Öreghegy település részen Lakossági Fórum
 
2012. február 21-én kedden 18:00 órakor lakossági fórumot tart Östör Annamária Önkormányzati Képviselő.
 
A fórum meghívott vendége:
Hullay Gyula projektmenedzser
 
Helyszín: Székesfehérvár-Öreghegy Művelődési Ház 
 
Székesfehérvár-Csala lakossági fórum - 2012. január 25. összefoglaló
 

A fórumon Östör Annamária, a terület önkormányzati képviselője röviden értékelte a tavalyi, 2011-es évet. A fórum első napirendi pontjaként a Székesfehérvár város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvízcsatorna-hálózat bővítése szerepelt, amelyről Hullay Gyula, az Önkormányzati Társulás projektmenedzsere számolt be a megjelent érdeklődőknek.

 

A beszámolóban elhangzott: a csatornahálózat kiépítése Székesfehérvár – Csala városrészben  2011. második felében kezdődött el és jelenleg is tart. A városrész területén a gerinchálózat megépítése és a bekötő idomok elhelyezése megtörtént. A Csalai szennyvíz a településrész mélypontján lévő helyi átemelő segítségével jut  a „CS-I” jelű regionális átemelőbe. A „CS-I” jelű átemelőbe összegyűlő szennyvizeket, a Pátkai szennyvizekkel együtt, a kiépítendő nyomóvezetéken keresztül juttatjuk el a már megépült Béla úti csatornába és innen tovább vezetve a Fiskális úton az Öreghegyi „Ö” jelű átemelőbe.

 

Csalán a csatornarákötés feltételei még nem adottak, mivel a „CS-I” jelű átemelő és a Béla út közötti regionális nyomóvezeték szakasz nem készült el. A csatornára való rákötés csak az előzőek műszaki átadása és üzembe helyezési eljárás lefolytatása után lehetséges, aminek várható időpontja 2012. április végére várható. A műszaki átadás és üzembehelyezési eljárást követően minden ingatlantulajdonos  írásbeli tájékoztatást kap arról, hogy a rákötésnek akadálya nincs, de előtte fel kell keresnie a Fejérvíz Zrt-t az ingatlana bekötési kérelmével. A rákötés megépítését ezt követően elvégezheti.

 

A projektmenedzser hangsúlyozta, hogy a belső házi vezetékek kiépítése az ingatlan tulajdonos feladata, és javasolta, hogy szakemberrel végeztessék el.

Hullay Gyula felhívta a lakosság figyelmét, hogy a rákötés csak a Fejérvíz Zrt. jelenlétében lehetséges, az engedély nélküli, idő előtti rákötések szabálytalannak minősülnek és komoly pénzbüntetéssel járnak.

 

Hullay Gyula tájékoztatta a jelenlevőket arról is, hogy ahol házi beemelő szükséges a műszaki adottságok miatt, ezek megépítésének költségei a beruházás része és ez az ingatlan tulajdonost  nem terheli. A házi beemelők villamos energia ellátása  az ingatlan energia ellátó rendszeréhez lesz csatlakoztatva és az üzemeltetés az ingatlan tulajdonosának a költsége lesz.

 

A fórumon szó esett arról is, hogy az útburkolatok helyre állítása során az Európai Unió kizárólag a sávos úthelyreállítást támogatja. Ahol az útburkolatot nagyobb mértékben vette igénybe a kivitelező, az ő kötelezettsége azt helyreállítania. Végleges úthelyreállítás 2012. második félévében várható és a Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájával közösen ellenőrzik.

A csatornázás utáni úthelyreállításról Tímár Tibor, Székesfehérvár Városgondnokságának útfenntartási vezetője is szólt. Jelezte, hogy folyamatosan ellenőrzik az ideiglenes helyreállításokat, és ha hibát észlelnek, azt javíttatják.

Kérdésként merült fel, hogy a Fő utca és Klapka utca sarkán többször előfordult az úttest süllyedése, mi lesz a megoldás? A projektmenedzser a kivitelezőt kérte fel, hogy a kérdéses szakaszt a megfelelő időjárás mellett tárja fel és a hibát javítsa ki.

Török Ignác utcai lakosok kérdésére Hullay Gyula projektmenedzser jelezte,  hogy mivel a munka még nem fejeződött be, vannak olyan szakaszok, amelyek megépítésére 2012. áprilisig kerül sor. Hullay Gyula jelezte az ott lakóknak, hogy ez egy mélyebb terület, gravitációsan  nem lehet az ingatlanokat a szennyvízcsatornába bekötni, itt házi beemelő rendszert kell alkalmazni. Ezek helyének kiépítésével kapcsolatban a kivitelező megkeresi az ingatlan tulajdonosait.

 
Székesfehérvár közmeghallgatás - 2011. december 15.
 
2011. december 15-én Székesfehérvár Megyei Jogú Város közmeghallatást tartott, melynek tárgya Székesfehérvár város és térsége csatornahálózat bővítési projektje.
 
A közmeghallgatáson részt vett:
 
dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere,
dr. Bóka Viktor Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője,
Székesfehérvár Megyei Jogú Város képviselőtestülete,
Hullay Gyula a Társulás projektmenedzsere,
a csatornahálózat bővítési projekt kivitelezője, illetve mérnöke.
 
A lakosság részéről több észrevétel érkezett a kivitelezés tempójára. A projektmenedzser tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a csatornaépítés az ütemtervnek megfelelően halad.
 
Pákozd közmeghallgatás - 2011. november 28. összefoglaló:
 
November 28-án, hétfőn Pákozdon közmeghallgatásra került sor mintegy 60 érdeklődő részvételével. A közmeghallgatás egyben nyilvános képviselőtestületi ülésnek is keretet adott.
A „Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes) szennyvízcsatorna hálózat bővítése” elnevezésű projektnek a település lakóit érintő részleteiről Hullay Gyula projektmenedzser tartott beszámolót, aki ismertette a csatornahálózat bővítési munkálatainak jelenlegi helyzetét, valamint a Pákozdra vonatkozó kivitelezési munkálatok ütemezését. E szerint a csatornaépítési munkálatok kivitelezése a településen is az ütemtervnek megfelelően halad, készültségi foka mintegy 45-50 százalékos.
A projektmenedzser elmondta, Pákozdon a rákötések feltételei még nem teremtődtek meg, a hálózat jelenlegi állapotában még nem tudja fogadni a szennyvizet. A csatornára való rákötés csak a hálózat teljes lefektetését követő rész-műszaki átadások, műszaki ellenőrzések, az üzembe helyezési eljárás lefolytatása után lehetséges, aminek várható időpontja 2012 tavasza.
Új szennyvízbekötés létesítésére vonatkozó szándékot a Fejérvíz Zrt.-nél, a későbbi szolgáltatónál lehet majd bejelenteni, ennek lehetőségéről a lakók előzetes írásos értesítést fognak kapni. Hullay Gyula felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a rákötéshez külön rákötési tervre nem lesz majd szükség, viszont a munka csak a Fejérvíz Zrt. képviselőinek jelenlétében történhet meg. Az engedély nélküli, idő előtti rákötések szabálytalannak, így szabálysértésnek minősülnek.
A fórumon a legtöbb kérdést az útburkolatok várható helyreállításáról tették fel. Elhangzott: az Európai Unió kizárólag az ún. sávos-vállas úthelyreállítást támogatja; ennél alapelv, hogy az út állapota a csatornázást követően újra olyan minőségű legyen, mint előtte volt. Egyes helyeken a tél beállta előtt – a balesetveszély elkerülésére – ideiglenes úthelyreállítás történik.
Ott, ahol az útburkolatot nagyobb mértékben használták, esetleg károsították, a kivitelezőnek kötelessége azt helyreállítania. Ezt a célt szolgálja az az előzetes, videofelvételekkel dokumentált felmérés, amely a munkák megkezdése előtti állapotokat rögzítette.
Kérdésre Hullay Gyula tájékoztatta a jelenlevőket arról, hogy domborzati viszonyok miatt egyes ingatlanokon szükséges házi beemelők anyagi vonzata nem az ingatlantulajdonost terheli, ez a közmű része. Azonban a villamos energia biztosítása az üzemeltetéshez a lakó költsége.
A lakosság részéről több észrevétel érkezett a kivitelezés tempójára. A projektmenedzser tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a csatornaépítés az ütemtervnek megfelelően halad, a fővállalkozó a munka ellenértékének teljes összegét csak a munka jó minőségben történt, teljes körű elvégzése után kaphatja meg, addig az összeg 25%-át visszatartják.
Arra a kérdésre, hogy a Budai út teljes hosszában mikor végeznek, Hullay Gyula 2012 augusztus 15-ét adta meg határidőnek. A projektmenedzser elmondta továbbá: a teljes befejezési határidő 2012. október 30. Ezt követően a kivitelező öt éves szavatossággal tartozik a munkájáért, ami mögött bankgarancia is áll.
 
Pákozd községben közmeghallgatás
 
2011. november 28-án hétfőn 17:00 órakor Pákozd Község Önkormányzata közmeghallatást tart a szennyvízberuházásról.
 
A fórum meghívott vendége:
Hullay Gyula projektmenedzser
 
Helyszín: Pákozd, Művelődési Ház

Seregélyes községben lakossági fórum
 
2011. május 3-án kedden 18:00 órakor Seregélyes Község Önkormányzata lakossági fórumot tart a szennyvízberuházásról.
 
A fórum meghívott vendége:
Hullay Gyula projektmenedzser
 
Helyszín: Seregélyes, Művelődési Ház
 
 
Pátka községben lakossági fórum
 
2011. április 18-án hétfőn 18:00 órakor Pátka Község Önkormányzata lakossági fórumot tart a szennyvízberuházásról.
 
A fórum meghívott vendége:
Hullay Gyula projektmenedzser
 
Helyszín: Pátka, Művelődési Ház
 
Székesfehérvár-Öreghegy település részen Lakossági Fórum
 
2011. április 13-án szerdán 18:00 órakor lakossági fórumot tart Östör Annamária Önkormányzati Képviselő.
 
A fórum meghívott vendégei:
Dr. Cser-Palkovics András polgármester,  Hullay Gyula projektmenedzser
 
Helyszín: Székesfehérvár-Öreghegy Művelődési Ház 
 
 
Székesfehérvár-Öreghegy-Kisfalud település részen Lakossági Fórum
 
2011. április 12-én kedden 18:00 órakor lakossági fórumot tart Horváth Miklós Csaba, Öreghegy-Kisfalud Önkormányzati képviselője.
A fórum napirendi pontjai:
      1.   Képviselői tájékoztató a területet érintő aktuális kérdésekről
2.   Polgármesteri tájékoztató
3.   Tájékoztató a szennyvíz-csatornázásról    
4. Kérdések, válaszok
A fórum meghívott vendégei:
Dr. Cser-Palkovics András polgármester,  Hullay Gyula projektmenedzser, Bozai István városgondnok.

Helyszín: Székesfehérvár-Kisfalud Közösségi Ház, Könyves Kálmán utca 
 
Székesfehérvár-Csala település részen Lakossági Fórum
 
2011. április 6. szerdán 18:00 órakor lakossági fórumot tart Östör Annamária a választókörzet Önkormányzati képviselője. A fórum fő témája Csala rendezési terv megtárgyalása, valamint a városrészt érintő aktuális kérdések, többek között a szennyvízcsatornázás helyzete.
A fórum meghívott vendégei:
Dr. Cser-Palkovics András polgármester, Páli Zsuzsa főépítész, Hullay Gyula projektmenedzser.
Helyszín: Székesfehérvár-Csala Picur Büfé
 
Megkezdődik a csőhálózat lefektetése
2011. március 29. 10:15 Székesfehérvár-Kisfalud
 
A Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége - Pákozd, Pátka, Seregélyes - szennyvízcsatorna hálózatok bővítése projekt, a januári munkakezdést követően elérkezett következő fontos állomásához. Elindulnak a földmunkák, megkezdődik a csőhálózat lefektetése Székesfehérvár-Kisfalud városrészben. Az eseményre a meghívót itt találja. 
 
Az esemény után kiküldött sajtóközleményt innen letöltheti.
 
Víz Világnapja 2011. március 22.
 
A Víz Világnapja alkalmából szakmai fórumot tartunk a  projekt céljáról, tartalmáról, várható hatásairól a Magyar Hidrológiai Társaság víz világnapi előadói ülésének keretében.
Előadó: Hullay Gyula projektmenedzser.
 
A Rendezvény Meghívóját innen letöltheti. 
 
 
Székesfehérvár Öreghegy 13. számú választókörzet lakossági fórum

2011. február 16-án (szerdán) 18 órakor lakossági fórumot tart Horváth Miklós Csaba, a 13. számú választókörzet önkormányzati képviselője. A fórum fő témája az öreghegyi rendezési terv tervezett módosítása, a szennyvízcsatornázás, valamint a városrészt érintő aktuális kérdések. A főrum meghívott vendégei: dr. Cser-Palkovics András polgármester, Páli Zsuzsa főépítész és Hullay Gyula projektmenedzser. Helyszíne az Öreghegyi Közösségi Ház lesz.
 
 
Seregélyes közmeghallgatás– összefoglaló
2011. február. 10.
 
A közmeghallgatáson Hullay Gyula projektmenedzser ismertette a jelenlévők előtt a projekt hátterét, előkészítését, valamint annak jelenlegi állását, célkitűzéseit.
A kivitelezésre közbeszerzés útján kiválasztott fővállalkozóval a szerződést 2011. január 11.-én megkötötték. 2011. január 31-én eredményesen megtörtént a munkaterület átadás-átvétel a Hatóságok, Szakhatóságok, Önkormányzatok és Közmű üzemeltetők jelenlétében.
A projekt nettó összköltsége 8,57 milliárd Ft ÁFA nélkül
A pályázat alapján a támogatási igény nettó 6,43 milliárd Ft, melyből
uniós támogatás 5,47 milliárd Ft.
hazai költségvetés támogatás 0,96 milliárd Ft
az önkormányzatok önereje pedig 2,14 milliárd Ft.
A teljes beruházásból 1 bekötésre jutó összeg: 1.270.780 Ft.
Az önkormányzati önrész 1 bekötésre: 317.320 Ft.
Az önrész egy részét Társulati úton, a fennmaradó részt költségvetésből, illetve hitelből biztosítják az önkormányzatok.
 
Európai Uniós támogatással a projekt az alábbi létesítményeket valósítja meg:
Székesfehérvár belterületi főgyűjtőinek korszerűsítése
Székesfehérvár ellátatlan városrészeinek szennyvízcsatornázása
Az agglomeráció részét képező települések - Pákozd, Pátka, Seregélyes, Székesfehérvár - területének teljes szennyvízcsatornázása
 
A projektmenedzser hangsúlyozta a cél a rákötések érdekében az, hogy a kivitelezési munkák olyan ütemezésben történjenek, hogy a rész - műszaki átadás, valamint az üzembe helyezés feltételeit mielőbb biztosítani lehessen. E feladat különleges fontossággal bír, hiszen a Támogatási Szerződés magas rákötési arány elérését írja elő a kivitelezés befejezéséig.
Mindez úgy valósítható meg, ha egy-egy területen az elkészült csatornaszakaszok üzembe helyezése után folyamatosan végezhetők a rákötések az üzemeltető közreműködésével.
Az eseményről képeket itt találhat.

Munkaterület átadás 2011. január 31.
 
2011. január 31-én eredményesen megtörtént a munkaterület átadás-átvétel a Hatóságok, Szakhatóságok, Önkormányzatok és Közműüzemeltetők jelenlétében. 
 
Munkaindító értekezlet 2011. január 26.
 
A „Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége – Pákozd, Pátka, Seregélyes – szennyvízcsatorna hálózatok bővítése” projekt valamennyi közbeszerzése eredményesen lezárult. Az Önkormányzati Társulás és a nyertes kivitelező képviselői aláírták azt a szerződést, amelynek értelmében a KSZ 2010 Konzorcium – a KÖZGÉP Zrt. és a Szabadics Zrt. – összesen 7 830 437 654 forintért végzi el a szükséges munkákat. Ezzel a négy településen európai uniós támogatással megkezdődhet a környezetvédelmi nagyberuházás megvalósítása, amelynek befejezése 2012 végére várható – erről tartottak sajtónyilvános munkaindító értekezletet a székesfehérvári Hiemer-házban. Az eseményről részletesebben itt olvashat. A munkaértekezlet híradóját és a projektről történt sajtóbeszélgetés felvételét itt találja meg.
 
Kivitelezés vállalkozási szerződés aláírása 2011. január 11.
 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a " Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége - Pákozd, Pátka, Seregélyes szennyvízcsatorna hálózatok bővítése" tárgyú, KEOP-1.2.0/2F-2008-0006 azonosító számú projekt építési munkálatainak kivitelezésére a vállalkozási szerződés a mai napon aláírásra került a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság és ügyvédi ellenjegyzéssel.

 

Hullay Gyula projektmenedzserVíziközmű Társulati Küldöttgyűlés 2010.12.10. Pákozdon

A Pákozd Községi Szennyvízberuházó Víziközmű Társulat 2010. december 10.-én tartott küldöttgyűlésén 2.napirend keretében Hullay Gyula projektmenedzser tájékoztatást adott  a jelenlévőknek  a projekt előzményeiről,előkészítéséről. Ismertette a szennyvízberuházás közbeszerzéseinek jelenlegi állását, valamint a megvalósítás és kivitelezés  ütemezését. Szólt az üzembehelyezéssel és a bekötésekkel kapcsolatos feladatokról. A küldöttek részéről feltett. kérdésekre a válaszokat megadta
A tájékoztatót a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.
 
Társulás elnökének személyében történő változásról
 
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás elnökének, Márton Zoltánnak megbízása 2010. április 30-án lejárt. A Társulási Megállapodás értelmében Székesfehérvár Megyei Jogú Város 2010. április 29. napján tartott közgyűlésen az elnöki tisztségre Horváth Miklós Csaba képviselő urat javasolta határozott időre.
A Társulási Tanács 2010. május 11.-i ülésén megtárgyalta Székesfehérvár Megyei Jogú Város javaslatát és 18/2010 (V.11.) sz. határozatában azt elfogadta, és a Társulás elnökének Horváth Miklós Csabát megválasztotta 2010. június 30-ig, melyet Székesfehérvár Megyei Jogú Város és Önkormányzat Közgyűlése 493/2010 (VI.17.) sz. határozatával 2010. október 31-ig meghosszabbított. 
 
A változásokat a Társulás életében itt találja.  
 
 
Viziközmű Társulati Küldöttgyűlés 2010. 05. 26. Seregélyes
 
A Küldöttgyűlésen részt vett Hullay Gyula projektmenedzser, aki tájékoztatást adott a KEOP Szennyvíz-csatorna beruházás aktuális helyzetéről és a települést érintő kérdésekről.
 
 
Viziközmű Társulati Küldöttgyűlés 2010. 05. 18. Pátka
 
A Küldöttgyűlésen részt vett Hullay Gyula projektmenedzser, aki tájékoztatást adott a KEOP Szennyvíz-csatorna beruházás aktuális helyzetéről és a települést érintő kérdésekről.
 
 
Lakossági Fórum 2010. 02. 17. Székesfehérvár Öreghegy. Kisfalud
 
A Lakossági fórumon részt vett Hullay Gyula projektmenedzser, aki tájékoztatást adott a KEOP Szennyvíz-csatorna beruházás aktuális helyzetéről és a települést érintő kérdésekről.
 
Az eseményről megjelent sajtóanyagot itt találja.
 
Közmeghallgatás 2010. 02. 11. Seregélyes
 
A Közmeghallgatáson részt vett Hullay Gyula projektmenedzser, aki tájékoztatást adott a KEOP Szennyvíz-csatorna beruházás aktuális helyzetéről és a települést érintő kérdésekről.
 
 
Lakossági Fórum 2010. 02. 08. Csala
 
A Lakossági fórumon részt vett Hullay Gyula projektmenedzser, aki tájékoztatást adott a KEOP Szennyvíz-csatorna beruházás aktuális helyzetéről és a települést érintő kérdésekről.
 
Az eseményről megjelent sajtóanyagot itt találja.
 
 
Lakossági Fórum 2010. 02. 01. Székesfehérvár Öreghegy
 
A Lakossági fórumon részt vett Hullay Gyula projektmenedzser, aki tájékoztatást adott a KEOP Szennyvíz-csatorna beruházás aktuális helyzetéről és a települést érintő kérdésekről.