Sajtóközlemény 2012.06.27.
Sajtóközlemény
Újabb háztartások köthetnek rá az új csatornahálózatra 
 
Újabb háztartások köthetnek rá az új csatornahálózatra

Műszaki átadás és üzembe helyezési eljárás során rendben találták a most átadott szennyvízcsatorna szakaszokat

 

2012. június 27. A „Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége – Pákozd, Pátka, Seregélyes – szennyvízcsatorna hálózatok bővítése” projektben a mai napon ismét rész-műszaki átadást tartanak. Székesfehérvár Csala és Öreghegy városrészein - a minőségi ellenőrzést követően – június 27-én megtörtént az üzembe helyezési eljárás. Az érintett területeken ezzel a két városrész több száz háztartása számára nyílik meg a rákötés lehetősége.

 

Az idei év októberéig megoldódnak Pákozd, Pátka és Seregélyes szennyvízelvezetésének gondjai, valamint Székesfehérvár csatornázottsága is száz százalékossá válik. Az Európai Unió által támogatott fejlesztési projektben a mai rész-műszaki átadást követően Csala teljes területén, valamint Öreghegyen a Kriványi, Dunaszerdahelyi, Vágsellyei, Holicsi utcákban mintegy 256 ingatlan tulajdonosa kezdheti majd meg az előkészületeket a rákötésre, miután megkapta az erre vonatkozó írásos értesítést. A korábbi rész-műszaki átadásokkal együtt most már 916 ingatlanon nyílik lehetőség a bekötésekre Öreghegy városrész egyes utcáiban, Kisfaludon és Csalán.

 

 

A projekt keretein belül 2012 októberéig összesen 6744 háztartás számára nyílik meg a bekötés lehetősége. A bővítés összesen 148,8 km gravitációs csatornát jelent, továbbá megépül még 190 kilométernyi csatorna, 41 kilométernyi nyomóvezeték, továbbá az útfelbontással járó munkálatok helyszínein helyreállítják az eredeti állapotokat. Az útfelbontások nagy részén már túl vannak a kivitelezők, jelenleg a nagy forgalmú útvonalakon zajlanak a munkák, mint a Fiskális és a Budai út. Fontos tudni, hogy a csatornafektetés utáni úthelyreállítás célja szerződés szerint legalább a felbontás előtti állapotok helyreállítása.

 

A kivitelezést végző KSZ 2010 Konzorcium – melynek tagja a KÖZGÉP Zrt. és a Szabadics Zrt. – a beruházás keretein belül végzi el a házi átemelő elhelyezését és beüzemelését, a csatlakozó szennyvíz nyomóvezeték lefektetését, a házi bekötés tisztító idomának kiépítését, valamint a kivitelezés utáni eredeti állapot helyreállítását.  A gravitációs módón történő bekötések esetében a telekhatáron 1 méteren belül helyezi el a házi tisztító-ellenőrző idomot, valamint állítja helyre a bekötéssel érintett közterületi járdát, kapubejárót, zöldterületet eredeti állapotát.

 

 A környezetvédelmi fejlesztési projekt a Székesfehérvár és térsége szennyvíz-elvezetési agglomeráció még ellátatlan területeit fedi le, amelyek közé Székesfehérvár még csatornázatlan területei, valamint a környező települések, Pátka, Pákozd és Seregélyes tartoznak. A települések és településrészek a Velencei-tó érzékeny és fokozottan érzékeny vízgyűjtő területén találhatók, ezért különösen fontos a keletkező szennyvizek megfelelő összegyűjtése, elszállítása és kezelése. A beruházás eredményeképpen javul a Velencei-tó és a felszín alatti vizek minősége.

 

A projekt hosszú távon körülbelül 20 és fél ezer lakos javát fogja szolgálni abból a mintegy 114 ezerből, akik az érintett településeken és csatornabekötéssel rendelkeznek majd. A településeken keletkező szennyvizeket a szennyvízcsatorna-rendszer a meglévő székesfehérvári központi szennyvíztisztító-telepre vezeti. A szennyvíztisztító-telep megfelelő kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy a fogadott többletet biztonságosan, az előírásoknak megfelelően megtisztítsa, és a keletkező szennyvíziszapot kezelje.

 

A projekt tervezett nettó összköltsége 8,57 milliárd forint. A projekttámogatás becsült mértéke 75,49%, melyhez az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Programja (KEOP) 6,43 milliárd forintos támogatást nyújt, amelyből 5,47 milliárd forint európai uniós forrás, 0,96 milliárd forint pedig hazai költségvetési támogatás. A fennmaradó 2,14 milliárd forintot a négy önkormányzat önerőként biztosítja. A befejezés, üzembe helyezés várható időpontja 2012 vége.

 

A projekt keretében megvalósított létesítmények a települések önkormányzatainak 100%-os tulajdonába kerülnek Pákozdon, Pátkán, Seregélyesesen és Székesfehérváron.

 
2012.06.28. 14:09
Vissza