Sajtóközlemény műszaki átadásról
 Sajtóközlemény
 
Megtörtént az első rész-műszaki átadás a székesfehérvári csatornaprojektben
 
Elindulhatnak a rákötések az üzembe helyezett csatornaszakaszon
 
2011. december 20., Székesfehérvár Közel négy kilométernyi üzembe helyezett csatorna keddi műszaki átadását követően megkezdődhetnek a rákötések Székesfehérváron a projektben érintett több mint tucatnyi utcában. A kivitelezők az igazi tél megérkezése előtti hajrá után az ünnepekre elhagyják a munkaterületeket. A munka december 22-én áll le, és – amennyiben az időjárás lehetővé teszi – legközelebb január 9-én folytatódik, hogy a tervezett határidőre, 2012 végére teljessé válhasson Székesfehérvár, Pákozd, Pátka és Seregélyes csatornahálózata.
 
Megtörtént az első rész-műszaki átadás a Székesfehérvár és térsége szennyvízcsatorna hálózat bővítése KEOP projektben: a kivitelezők kedden délután 3724 folyóméternyi csatornát adtak át a városban. A csőhálózat több mint 60%-a már a föld alatt van. A lefektetett szakaszokon a csatorna minőségellenőrzése történik, ami kiterjed a víztartási próbákra, a kamerás ellenőrzésre és a tömörségvizsgálatokra. Az ezt követő felülvizsgálatok során döntenek a szakemberek egyes szakaszok rész műszaki átadásáról és üzembe helyezésről, ez után nyílik meg a lehetőség az adott csatornaszakaszokhoz tartozó háztartások számára a rákötésre.
 
A most átadott közel négy kilométernyi csatorna 185 ingatlan számára nyitja meg a lehetőséget a rákötésre Székesfehérváron (Béla út, Eperjesi út, Érsekújvári u., Kund u, Gárdonyi u., Pálóczi u., Tas u., Vértanú u., Hadiárva u., Erzsébet u., Pancsovai u., Zimonyi u., Titeli u., Apatini u., Eszéki u., és Fiskális u.)
 
A lakókra csak az ingatlanon belüli rácsatlakozás hárul, aminek első lépése, hogy szennyvízbekötési kérelmükkel fel kell keresniük a leendő üzemeltető, a FEJÉRVÍZ Zrt. ügyfélszolgálatát (Kérelem letölthető a www.fejerviz.hu honlapról, vagy beszerezhető az ügyfélszolgálati irodától: 8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15. Telefon: 22/*535-800, Fax: 22/315-598, e-mail: ugyfelszolgalat@fejerviz.hu).
 
 

Jó hír, hogy a rákötéshez külön rákötési tervre nincs szükség, viszont a rákötés csak a FEJÉRVÍZ Zrt. képviselőinek jelenlétében történhet meg. A honlapon illetve az ügyfélszolgálaton felvilágosítást adnak a szükséges tudnivalókról és a költségekről. Érdemes tudni, hogy a gerinccsatorna és az ingatlan között már meglévő bekötővezeték még nem meglévő szennyvízbekötés! Az erre történő ingatlanon belüli rácsatlakozás szennyvízbekötésnek minősül és csak a szolgáltató hozzájárulásával végezhető el.

 

A további rákötések - az üzembe helyezésre alkalmas és befogadóval rendelkező csatornaszakaszokon - mind a négy érintett településen a rész-műszaki átadásokat követően szakaszosan történhetnek, erről az érintett területeken élő ingatlantulajdonosok írásos értesítést kapnak. Fontos megemlíteni, hogy a csőhálózat lefektetését követő úthelyreállítások nem jelentik automatikusan a csatornahálózat üzembe helyezését, tehát az engedély nélküli, idő előtti rákötések szabálytalannak minősülnek, hátráltatják az üzembe helyezést, és többletköltséggel járnak, amit a szabálytalankodóknak kell viselniük. A beruházás végéig, 2012 októberéig egyébként 6744 háztartás számára nyílik meg az átadások ütemének megfelelően, folyamatosan a bekötés lehetősége. Ekkorrateljes mértékben megoldódnak Pákozd, Pátka és Seregélyes szennyvízgondjai, és Székesfehérvár csatornázottsága is száz százalékossá válik.

 
 
Az Európai Unió által támogatott nagy projekt a Székesfehérvár és térsége szennyvíz-elvezetési agglomeráció még ellátatlan területeit fedi le, amelyek közé Székesfehérvár még csatornázatlan területei, valamint a környező települések, Pátka, Pákozd és Seregélyes tartoznak. A települések és településrészek a Velencei-tó érzékeny és fokozottan érzékeny vízgyűjtő területén találhatók, ezért különösen fontos a keletkező szennyvizek megfelelő összegyűjtése, elszállítása és kezelése. A beruházás eredményeképpen javul a Velencei-tó és a felszín alatti vizek minősége.
 
A projekt tervezett nettó összköltsége 8,57 milliárd forint. A projekttámogatás becsült mértéke 75,49%. Ehhez az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Programja (KEOP) 6,43 milliárd forintos támogatást nyújt, amelyből 5,47 milliárd forint európai uniós forrás, 0,96 milliárd forint pedig hazai költségvetési támogatás. A fennmaradó 2,14 milliárd forintot a négy önkormányzat önerőként biztosítja. A befejezés, üzembe helyezés várható időpontja 2012 vége.
  
 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
 
2011.12.22. 11:05
Vissza