Sajtóközlemény műszaki átadásról - 2012. március 20.
Sajtóközlemény műszaki átadásról - 2012. március 20. 
 

Kisfaludon, Öreghegyen 660 háztartás már ráköthet az új csatornahálózatra

Műszaki átadás és üzembe helyezési eljárás során rendben találták a most átadott szennyvízcsatorna szakaszokat

 

2012. március 20. Jelentős állomásához érkezett a „Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége – Pákozd, Pátka, Seregélyes – szennyvízcsatorna hálózatok bővítése” projekt: Székesfehérvár Kisfalud és Öreghegy városrészein – a lefektetett csatornahálózat minőségi ellenőrzését követően – március 20-án valamennyi érintett hatóság részvételével megtörtént a rész-műszaki átadás és az üzembe helyezési eljárás. Az érintett területeken ezzel a városrész több száz háztartása számára nyílik meg a rákötés lehetősége – hangzott el többek között azon a keddi fehérvári sajtóbeszélgetésen, amelyen Hullay Gyula projektmenedzser tartott tájékoztatót.

 

Az Európai Unió által támogatott fejlesztési projekt révén ez év októberéig megoldódnak Pákozd, Pátka és Seregélyes szennyvízelvezetésének gondjai, és Székesfehérvár csatornázottsága száz százalékossá válik. A mostani műszaki átadás és üzembe helyezési eljárás után Kisfalud teljes területén mintegy 260, Öreghegy egyes utcáival együtt összesen 660 ingatlan tulajdonosa kezdheti majd meg az előkészületeket a rákötésre, miután megkapta az erre vonatkozó írásos értesítést. Az üzembe helyezés sikeréhez szükség volt a kisfaludi ún. K1 átemelő átadására is, amely 680 m3/nap kapacitásával a teljes kisfaludi és a pákozdi szennyvízmennyiséget képes szállítani.

 

A hálózat továbbépítése a nagy hidegek miatti kényszerpihenők után mind a négy településen folyamatos. A kivitelezőkre háruló feladat nagyságrendjét, nehézségi fokát jellemzik a számadatok. A bővítés összesen 148,8 km gravitációs csatornát jelent – ez nagyjából a Székesfehérvár-Szombathely közötti távolságnak felel meg. A projekt kivitelezésén dolgozó, a munkát közbeszerzéssel elnyert KSZ 2010 Konzorciumnak – amelynek tagjai a KÖZGÉP Zrt. és a Szabadics Zrt. – építenie kell még emellett 41 kilométernyi nyomóvezetéket is. 

 

Az összesen mintegy 190 kilométernyi csatornából idáig 127 kilométer került lefektetésre, ez 67,2 százalékos készültségnek felel meg, ezzel egyidejűleg 4940 db bekötési csonk került beépítésre. A hálózat műszaki ellenőrzése és minősítése folyamatos, a beruházás végéig, 2012 októberéig – szakaszosan – összesen 6744 háztartás számára nyílik meg a bekötés lehetősége.

 

A tájékoztatón elhangzott: az útfelbontások jelentős részén már túl vannak az építők, azonban hátra vannak még olyan nagy forgalmú útvonalak, mint a Fiskális, a Budai, a Takarodó út. A csatornafektetés utáni úthelyreállítással kapcsolatban a projektmenedzser elmondta, hogy cél legalább a felbontás előtti állapotok helyreállítása, ami többségében a felbontott burkolat szélességének megfelelően az ún. sávos-vállas módszerrel történik. A téli hidegek után végleges burkolatot kaphatnak a tavalyi év végén ideiglenesen helyreállított útfelületek is.

 

A környezetvédelmi fejlesztési projekt a Székesfehérvár és térsége szennyvíz-elvezetési agglomeráció még ellátatlan területeit fedi le, amelyek közé Székesfehérvár még csatornázatlan területei, valamint a környező települések, Pátka, Pákozd és Seregélyes tartoznak. A települések és településrészek a Velencei-tó érzékeny és fokozottan érzékeny vízgyűjtő területén találhatók, ezért különösen fontos a keletkező szennyvizek megfelelő összegyűjtése, elszállítása és kezelése. A beruházás eredményeképpen javul a Velencei-tó és a felszín alatti vizek minősége.

 

A projekt hosszú távon körülbelül 20 és fél ezer lakos javát fogja szolgálni abból a mintegy 114 ezerből, akik az érintett településeken és csatornabekötéssel rendelkeznek majd. A településeken keletkező szennyvizeket a szennyvízcsatorna-rendszer a meglévő székesfehérvári központi szennyvíztisztító-telepre vezeti. A szennyvíztisztító-telep megfelelő kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy a fogadott többletet biztonságosan, az előírásoknak megfelelően megtisztítsa, és a keletkező szennyvíziszapot kezelje.

 

A projekt tervezett nettó összköltsége 8,57 milliárd forint. A projekttámogatás becsült mértéke 75,49%. Ehhez az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Programja (KEOP) 6,43 milliárd forintos támogatást nyújt, amelyből 5,47 milliárd forint európai uniós forrás, 0,96 milliárd forint pedig hazai költségvetési támogatás. A fennmaradó 2,14 milliárd forintot a négy önkormányzat önerőként biztosítja. A befejezés, üzembe helyezés várható időpontja 2012 vége.

 

A projekt keretében megvalósított létesítmények a települések önkormányzatainak 100%-os tulajdonába kerülnek Pákozdon, Pátkán, Seregélyesesen és Székesfehérváron.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
 
2012.03.21. 14:10
Vissza